Defensie Semi-Statisch Informatiebeheer (SIB)

Het Semi-Statisch Informatiebeheer (SIB) beheert het algemeen, persoonlijk en medisch archief van Defensie.

Contactgegevens Semi-Statisch Informatiebeheer (SIB)

Contactgegevens

Internet
Persoonsarchief Defensie

Taakomschrijving SIB

De afdeling SIB beheert de archieven van het ministerie van Defensie. Het gaat om:

  • het algemeen archief over Defensie en de Defensieonderdelen;
  • het persoonsarchief (persoonsgegevens over ex-militairen en burgers die bij Defensie hebben gewerkt);
  • het medisch archief.

Defensie gebruikt de informatie voor de bedrijfsvoering. Belangstellenden kunnen onder bepaalde voorwaarden de archieven inzien.