Dienst der Hydrografie

De Dienst der Hydrografie informeert zeevarenden over vaarwegen, de zeebodem en gevaren onder water.

Contactgegevens Dienst der Hydrografie

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 316 28 00
Faxnummer
(070) 316 28 43
E-mailadres
info@hydro.nl
Internet

Contact met de Dienst der Hydrografie

Bezoekadres

  • Frederikkazerne, gebouw 32
  • Van Alkemadelaan 786
  • 2597 BC Den Haag

Postadres

  • Koninklijke Marine Dienst der Hydrografie
  • Postbus 10000
  • 1780 CA Den Helder

Actuele gegevens over (kust)wateren

De Dienst der Hydrografie levert Berichten aan Zeevarenden (BaZ). Dit zijn correcties op de zeekaarten en nautische boeken zodat deze actueel blijven. Voor actuele gegevens over vaarwegen kunnen zeevarenden de database van Berichten aan Zeevarenden (BaZ) raadplegen.

Taakomschrijving Dienst der Hydrografie

De Dienst der Hydrografie informeert zeevarenden over vaarwegen, de zeebodem en gevaren onder water, zoals scheepswrakken. De dienst maakt hiervoor zeekaarten en legt daarin de zeegrenzen van Nederland nauwkeurig vast. Ook verricht de dienst dieptemetingen. Hiermee draagt de Dienst der Hydrografie bij aan bescherming van de Nederlandse belangen op zee en aan een veilige scheepvaart.

Kaart

Dienst der Hydrografie