Dienst der Hydrografie

De Dienst der Hydrografie informeert zeevarenden over vaarwegen, de zeebodem en gevaren onder water.

Contactgegevens Dienst der Hydrografie

Contactgegevens

Internet
Dienst der Hydrografie
Contact met de Dienst der Hydrografie

Bezoekadres

  • Frederikkazerne, gebouw 32
  • Van Alkemadelaan 786
  • 2597 BC Den Haag

Postadres

  • Postbus 10000
  • 1780 CA Den Helder

Contactformulier

Voor vragen, opmerkingen en klachten kunt u het contactformulier gebruiken op de website van het ministerie van Defensie. 

Actuele gegevens over (kust)wateren

De Dienst der Hydrografie levert Berichten aan Zeevarenden (BaZ). Dit zijn correcties op de zeekaarten en nautische boeken zodat deze actueel blijven. Voor actuele gegevens over vaarwegen kunnen zeevarenden de database van Berichten aan Zeevarenden (BaZ) raadplegen.

Taakomschrijving Dienst der Hydrografie

De Dienst der Hydrografie informeert zeevarenden over vaarwegen, de zeebodem en gevaren onder water, zoals scheepswrakken. De dienst maakt hiervoor zeekaarten, legt de zeegrenzen van Nederland daarin nauwkeurig vast en verricht dieptemetingen. Hiermee draagt de marinedienst bij aan bescherming van de Nederlandse belangen op zee en aan een veilige scheepvaart.

Dienst der Hydrografie