Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het daadwerkelijk vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland.

Contactgegevens Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

Contactgegevens

Telefoonnummer
1400 (lokaal tarief) (Informatie Rijksoverheid)
E-mailadres
info@dtv.minvenj.nl
Internet
Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
Contact met DT&V

Postadres

  • Postbus 164
  • 2501 CD Den Haag

Social media

DT&V is bereikbaar via LinkedIn, Instagram en X.

Taakomschrijving DT&V

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) voert het vreemdelingenbeleid uit van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De DT&V regisseert het vertrek uit Nederland van vreemdelingen die zijn aangehouden in het kader van het binnenlands (mobiel) vreemdelingentoezicht, van vreemdelingen aan wie de toegang is geweigerd in het kader van de grensbewaking, van vreemdelingen van wie de verblijfsvergunning is ingetrokken en van uitgeprocedeerde asielzoekers die het land moeten verlaten.