Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

De Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) regelt het vertrek van vreemdelingen die Nederland moeten verlaten.

Contactgegevens Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

Contactgegevens

Telefoonnummer
1400 (lokaal tarief) (Informatie Rijksoverheid)
E-mailadres
info@dtv.minvenj.nl
Internet
Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
Contact met DT&V

Postadres

  • Postbus 164
  • 2501 CD Den Haag

Social media

DT&V is bereikbaar via LinkedIn, Instagram en Twitter.

Taakomschrijving DT&V

DT&V voert het vreemdelingenbeleid uit van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Daaronder valt het terugkeerbeleid en de aanpak van illegaal verblijf.