Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Zakelijk

DUO Zakelijk bekostigt het onderwijs en verzamelt onderwijsgegevens.

Contactgegevens Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Zakelijk

Contactgegevens

Internet
DUO Zakelijk

Postadres

  • Postbus50103
  • 9702 GC Groningen

Contact met DUO Zakelijk

Op de website van DUO vindt u per onderwerp de bijbehorende contactgegevens.

Factuuradres

DUO
ter attentie van Bedrijfsadministratie
Postbus 30155
9700 LG Groningen

E-mail voor pdf facturen: bedrijfsadmin@duo.nl

Taakomschrijving DUO

DUO voert in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderwijswetten en onderwijsregelingen uit. Ook voert DUO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Wet inburgering uit.

DUO:

  • bekostigt onderwijsinstellingen;
  • verstrekt studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten;
  • int van lesgelden en studieschulden;
  • erkent diploma's, beheren diplomaregister;
  • organiseert schoolexamens, staatsexamens en inburgeringsexamens;
  • verzameltĀ  en beheert onderwijsgegevens;
  • is het Nationaal Europass Centrum Nederland.