Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Zakelijk

DUO Zakelijk bekostigt het onderwijs en verzamelt onderwijsgegevens.

Contactgegevens Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Zakelijk

Contactgegevens

Internet
DUO Zakelijk
Contact met DUO Zakelijk

Factuuradres

DUO
ter attentie van Bedrijfsadministratie
Postbus 30155
9700 LG Groningen

E-mail voor pdf facturen: bedrijfsadmin@duo.nl

Taakomschrijving DUO

DUO Zakelijk geeft informatie aan onderwijsinstellingen, gemeenten en zakelijke partners.

DUO beantwoordt vragen over:

 • bekostiging en subsidies;
 • onderwijsregisters (Crebo, CROHO en RIO);
 • examens, toetsing en diploma's;
 • inburgeren;
 • kinderopvang;
 • leerlingenadministratie en studentenadministratie;
 • het aanleveren van basisgegevens leraren voor het lerarenportfolio;
 • het aanleveren van personeelsgegevens;
 • open data en informatieproducten die DUO beschikbaar stelt;
 • bezwaar en klachten over DUO;
 • verzuim.