Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Zakelijk

DUO Zakelijk bekostigt het onderwijs en verzamelt onderwijsgegevens.

Contactgegevens Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Zakelijk

Contactgegevens

Internet

Contact met DUO Zakelijk

Postadres

  • Postbus 50103
  • 9702 GC Groningen

Factuuradres

DUO
ter attentie van Bedrijfsadministratie
Postbus 30155
9700 LG Groningen

E-mail voor pdf facturen: bedrijfsadmin@duo.nl

Taakomschrijving DUO

DUO voert in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderwijswetten en onderwijsregelingen uit. Ook voert DUO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Wet inburgering uit.

DUO:

  • bekostigt onderwijsinstellingen;
  • verzameltĀ  en beheert onderwijsgegevens;
  • verstrekt studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten;
  • int lesgelden en studieschulden;
  • erkent diploma's, beheren diplomaregister;
  • organiseert schoolexamens, staatsexamens en inburgeringsexamens;
  • beheert het Personenregister Kinderopvang (PRK) en Landelijk Register Kinderopvang (LRK);
  • is het Nationaal Europass Centrum Nederland.