DienstenCentrum Human Resources (DC HR)

Het DienstenCentrum Human Resources (DC HR) is aanspreekpunt voor Defensiemedewerkers over personeelszaken.

Contactgegevens DienstenCentrum Human Resources (DC HR)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(0800) 22 55 733, optie 3
E-mailadres
DCHR@mindef.nl
Internet
DienstenCentrum Human Resources (DC HR)
Openingstijden
Van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur.

Bezoekadres

  • Forum 2
  • 7521 PM Enschede

Postadres

  • MPC 40A
  • Postbus 90090
  • 3509 AB Utrecht

Telefoonnummer vanuit het buitenland

Telefoon: +31 70 414 33 00, optie 3

Taakomschrijving DC HR

Het DienstenCentrum Human Resources (DC HR) is het aanspreekpunt op het gebied van P&O-regelgeving, de personeelsadministratie en salarisadministratie. Het DC HR zorgt er voor dat alle Defensiemedewerkers krijgen waar ze recht op hebben en maakt duidelijk wat er wel of niet kan op het gebied van P&O. Medewerkers, lijnmanagers en P&O-functionarissen binnen Defensie kunnen voor vragen over P&O-regelgeving, processen en systemen contact opnemen met het Informatiecentrum van het DC HR.

DienstenCentrum Human Resources (DC HR)

DienstenCentrum Human Resources (DC HR)