DienstenCentrum Human Resources (DC HR)

Het DienstenCentrum Human Resources (DC HR) is aanspreekpunt voor Defensiemedewerkers over personeelszaken.

Contactgegevens DienstenCentrum Human Resources (DC HR)

Contactgegevens

Telefoonnummer
0800 – 22 55 733, optie 3
E-mailadres
DCHR@mindef.nl
Internet
DienstenCentrum Human Resources (DC HR)

Bezoekadres

  • Forum 2
  • 7521 PM Enschede

Postadres

  • MPC 40A
  • Postbus 90090
  • 3509 AB Utrecht

Telefoonnummer vanuit het buitenland

Telefoon: +31 70 414 33 00, optie 3

Taakomschrijving DC HR

Het DC HR is het aanspreekpunt voor vragen van Defensiemedewerkers over personeelszaken, de personeelsadministratie en de salarisadministratie. Zij kunnen bij het dienstencentrum vragen stellen over bijvoorbeeld reiskostenvergoeding, pensioen en verlof. Lijnmanagers, medewerkers en P&O-functionarissen binnen Defensie kunnen contact opnemen voor vragen over P&O-regelgeving, processen en systemen.

DienstenCentrum Human Resources (DC HR)

DienstenCentrum Human Resources (DC HR)