Stichting Halt

Stichting Halt voert alternatieve strafmaatregelen uit voor jongeren van 12 tot 23 jaar.

Contactgegevens Stichting Halt

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 115 35 00
E-mailadres
info@halt.nl
Internet
Halt
Contact met Halt
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Bezoekadres

  • Churchilllaan 11 (9e etage)
  • 3527 GV Utrecht

Postadres

  • Postbus 4019
  • 3502 HA Utrecht

Taakomschrijving Stichting Halt

Halt heeft de wettelijke taak om strafbaar gedrag onder jongeren van 12 tot 23 jaar aan te pakken, zonder dat jongere een strafblad krijgt. Halt legt een maatregel op aan jongeren die een strafbaar licht vergrijp hebben gepleegd. Dit is de zogeheten Halt-straf.

Stichting Halt