Stichting Halt

Stichting Halt voert alternatieve strafmaatregelen uit voor jongeren van 12 tot 18 jaar.

Contactgegevens Stichting Halt

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 115 35 00
E-mailadres
info@halt.nl
Internet

Contact met Halt
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Postadres

  • Postbus 4019
  • 3502 HA Utrecht

Taakomschrijving Stichting Halt

Halt richt zich op het voorkomen, bestrijden en straffen van jeugdcriminaliteit. Halt legt jongeren van 12 tot 18 jaar die een strafbaar licht vergrijp hebben gepleegd, een maatregel op. Dit is de zogeheten Halt-interventie. Tijdens de Halt-interventie confronteert Halt jongeren met hun gedrag en de gevolgen daarvan.

Kaart

Stichting Halt