Stichting Halt

Stichting Halt voert alternatieve strafmaatregelen uit voor jongeren van 12 tot 23 jaar.

Contactgegevens Stichting Halt

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 115 35 00
E-mailadres
info@halt.nl
Internet

Contact met Halt
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Bezoekadres

  • Churchilllaan 11 (9e etage)
  • 3527 GV Utrecht

Postadres

  • Postbus 4019
  • 3502 HA Utrecht

Taakomschrijving Stichting Halt

Halt heeft de wettelijke taak om strafbaar gedrag onder jongeren aan te pakken, zonder dat jongere een strafblad krijgt. Halt legt een maatregel op aan jongeren van 12 tot 23 jaar die een strafbaar licht vergrijp hebben gepleegd. Dit is de zogeheten Halt-straf.

Kaart

Stichting Halt