Het Juiste Loket

Het Juiste Loket is een onafhankelijk informatie- en adviespunt voor vragen over de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Contactgegevens Het Juiste Loket

Contactgegevens

Telefoonnummer
(030) 789 78 78
E-mailadres
meldpunt@juisteloket.nl
Internet
Contact met het Juiste Loket
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 10:00 – 12:00 uur en van 13:00 - 15:00 uur.

Taakomschrijving Het Juiste Loket

Het Juiste Loket geeft informatie aan mensen die vragen hebben over de langdurige zorg. Bijvoorbeeld als zij niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning terecht kunnen. Het gaat dan om zorg en ondersteuning die valt onder de:

  • Jeugdwet;
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
  • Zorgverzekeringswet (Zvw);
  • Wet langdurige zorg (Wlz);
  • zorg en ondersteuning aan kinderen die persoonlijke verzorging, begeleiding en/of verpleging nodig hebben;
  • zorg van patiënten tussen het ziekenhuis, thuis en/of een kortdurende opname.

Het Juiste Loket is er voor mensen die zorg ontvangen en hun vertegenwoordigers. Ook zorgverleners, cliëntondersteuners, medewerkers van gemeenten en zorgverzekeraars kunnen bij Het Juiste Loket terecht.

De hulp van Het Juiste Loket is gratis.