Hoge Raad van Adel

De Hoge Raad van Adel is het vaste adviescollege van de regering op het gebied van adeldom en wapenkunde (heraldiek).

Contactgegevens Hoge Raad van Adel

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 361 42 81
Internet
Homepage Hoge Raad van Adel
Contact met de Hoge Raad van Adel

Bezoekadres

  • Nassaulaan 2 b
  • 2514 JS Den Haag

Postadres

  • Postbus 16325
  • 2500 BH Den Haag

Taakomschrijving Hoge Raad van Adel

De Hoge Raad van Adel is het vaste adviescollege van de regering op het gebied van adeldom en wapenkunde (heraldiek). De raad adviseert onder andere over:

  • adelszaken en titulatuur;
  • wapens van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen;
  • namen, titels, wapens en onderscheidingsvlaggen van leden van het Koninklijk Huis;
  • ontwerpen voor emblemen en medailles voor de krijgsmacht.

Hoge Raad van Adel