Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders helpt mensen die een misstand op het werk willen melden.

Contactgegevens Huis voor Klokkenluiders

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 –133 10 00
E-mailadres
info@huisvoorklokkenluiders.nl
Internet

Contact met het Huis voor Klokkenluiders
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17:00 uur

Bezoekadres

  • Maliebaan 72
  • 3581 CV Utrecht

Postadres

  • Postbus 10088
  • 3505 AB Utrecht

Taakomschrijving Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders geeft advies aan werknemers die bij maatschappelijke misstanden als 'klokkenluider' aan de bel trekken. Het doet onderzoek naar misstanden en naar de behandeling van een klokkenluider. Daarnaast stimuleert het overheden, semipublieke instellingen en bedrijven hun integriteit te bewaken.

Kaart

Huis voor Klokkenluiders