Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders helpt mensen die een misstand op het werk willen melden.

Contactgegevens Huis voor Klokkenluiders

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 –133 10 00
E-mailadres
info@huisvoorklokkenluiders.nl
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17:00 uur

Bezoekadres

  • Maliebaan 72
  • 3581 CV Utrecht

Postadres

  • Postbus10088
  • 3505 AB Utrecht

Taakomschrijving Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders helpt mensen die een misstand op het werk willen melden. Dit kunnen werknemers in loondienst zijn, maar ook ex-werknemers, zzp’ers, uitzendkrachten en vrijwilligers. Het Huis voor Klokkenluiders adviseert en ondersteunt deze mensen. Als het nodig is, doet het onderzoek. Ook geeft het voorlichting over klokkenluiden en integriteit aan werkgevers. De dienstverlening is vertrouwelijk, onafhankelijk en kosteloos.

Huis voor Klokkenluiders