Huurcommissie

De Huurcommissie behandelt geschillen tussen huurder en verhuurder.

Contactgegevens Huurcommissie

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 1 600 300
Internet
Huurcommissie
Contact met de Huurcommissie
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Postadres

  • Postbus 16495
  • 2500 BL Den Haag

Vragen over lopende zaken

Heeft u een verzoek(schrift) ingediend en heeft u vragen over uw zaak? Dan kunt u bellen naar het telefoonnummer dat in de correspondentie staat.

Vrijstelling van leges, intrekken verzoek of verzet tegen een uitspraak

Bij de Huurcommissie kunnen huurders en verhuurders een verzoek indienen. Bijvoorbeeld als zij het niet eens zijn over huurprijs, onderhoud, servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen.

Vragen over huurcontracten en huurtoeslag

Het Juridisch Loket geeft informatie over huurcontracten en het opzeggen van de huur.
De Belastingdienst geeft informatie over huurtoeslag.

Taakomschrijving Huurcommissie

De Huurcommissie is een onpartijdige en onafhankelijke geschillenbeslechter voor huurders en verhuurders. Zij biedt hulp aan huurders en verhuurders als zij het niet eens zijn over bijvoorbeeld de huurprijs, onderhoud of servicekosten. De Huurcommissie beoordeelt het geschil aan de hand van wet- en regelgeving. Daarna doet zij een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden.

Huurcommissie