Huurcommissie

De Huurcommissie behandelt geschillen tussen huurder en verhuurder.

Contactgegevens Huurcommissie

Contactgegevens

Telefoonnummer
0800-4887243
Internet
Huurcommissie
Contact met de Huurcommissie
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Bezoekadres

  • Muzenstraat 61
  • 2511 WB Den Haag

Postadres

  • Postbus 16495
  • 2500 BL Den Haag

Telefoon vanuit het buitenland

Telefoon: +31 70 375 42 00

Vragen over lopende zaken

Heeft u een verzoek(schrift) ingediend en heeft u vragen over uw zaak? Dan kunt u bellen naar het telefoonnummer dat in de correspondentie staat.

Vrijstelling van leges, intrekken verzoek of verzet tegen een uitspraak

Bij de Huurcommissie kunnen huurders en verhuurders een verzoek indienen. Bijvoorbeeld als zij het niet eens zijn over huurprijs, onderhoud, servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen.

Vragen over huurcontracten en huurtoeslag

Het Juridisch Loket geeft informatie over huurcontracten en het opzeggen van de huur.
De Belastingdienst geeft informatie over huurtoeslag.

Taakomschrijving Huurcommissie

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die geschillen tussen huurders en verhuurders helpt oplossen. De Huurcommissie biedt hulp met onpartijdige inforrmatie en bemiddeling als huurder en verhuurder er samen niet uitkomen. Als dit geen uitkomst biedt, beoordeelt de Huurcommissie het meningsverschil aan de hand van wetten en regelgeving. En doet vervolgens een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden.

Huurcommissie