Inspectie Justitie en Veiligheid

De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op uitvoeringsorganisaties op de terreinen Cybersecurity, Jeugd, Migratie, Nationale veiligheid, Politie, Sanctietoepassing, Toezicht op de incassomarkt en Wietexperiment.

Contactgegevens Inspectie Justitie en Veiligheid

Contactgegevens

Internet
Inspectie Justitie en Veiligheid
Contact met de Inspectie Justitie en Veiligheid

Bezoekadres

  • Hoge Nieuwstraat 8
  • 2514 EL Den Haag

Postadres

  • Postbus 20301
  • 2500 EH Den Haag

Social media

De Inspectie Justitie en Veiligheid is bereikbaar via X en LinkedIn.

Taakomschrijving Inspectie Justitie en Veiligheid

De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op uitvoeringsorganisaties op het terrein van justitie en veiligheid. Het gaat om de terreinen Cybersecurity, Jeugd, Migratie, Nationale veiligheid, Politie, Sanctietoepassing, Toezicht op de incassomarkt en Wietexperiment. Door onderzoeken geeft de Inspectie inzicht in de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen. Op deze manier signaleert zij risico’s en zet zij organisaties aan tot verbetering.

Inspectie Justitie en Veiligheid