Inspectie Justitie en Veiligheid

De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op uitvoeringsorganisaties op de terreinen Jeugd, Asiel en Migratie, Nationale veiligheid, Politie en Sanctietoepassing.

Contactgegevens Inspectie Justitie en Veiligheid

Contactgegevens

Internet

Contact met de Inspectie Justitie en Veiligheid

Bezoekadres

  • Noord-toren
  • Turfmarkt 147 (35e verdieping)
  • 2511 DP Den Haag

Postadres

  • Postbus 20301
  • 2500 EH Den Haag

Social media

De Inspectie Justitie en Veiligheid is bereikbaar via Twitter en LinkedIn.

Taakomschrijving Inspectie Justitie en Veiligheid

De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op uitvoeringsorganisaties op het terrein van justitie en veiligheid. Het gaat om de terreinen Jeugd, Asiel en Migratie, Nationale veiligheid, Politie en Sanctietoepassing. Door onderzoeken geeft de Inspectie inzicht in de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen. Om zo risico’s te signaleren en om organisaties aan te zetten tot verbetering.

Inspectie Justitie en Veiligheid