Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt toezicht op het Nederlandse erfgoed en op het informatiebeheer van de centrale overheid.

Contactgegevens Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 412 40 12
Internet
Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed
Contact met de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Bezoekadres

  • Hoftoren
  • Rijnstraat 50
  • 2515 XP Den Haag

Postadres

  • Postbus16478
  • 2500 BL Den Haag

Factuuradres

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
ter attentie van Financieel Dienstencentrum (FDC)
Postbus 13178
2501 ED Den Haag
Email: pbocwefacturen@minszw.nl (voor pdf-facturen)
            fdc@minszw.nl (voor vragen)

Taakomschrijving Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt toezicht op het Nederlandse erfgoed en op het informatiebeheer van de centrale overheid. De inspectie controleert de naleving van de regels uit de Archiefwet en Erfgoedwet. Ook gaat de inspectie illegale handel in cultuurgoederen tegen. Bijvoorbeeld door toezicht te houden op de invoer en uitvoer van cultuurgoederen.

Kaart

Inspectie OE