Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt toezicht op het Nederlandse erfgoed en op het informatiebeheer van de centrale overheid.

Contactgegevens Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Contactgegevens

Telefoonnummer
070-4124012 bereikbaar op werkdagen op tussen 09.00 en 17.00 uur
Internet
Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed
Contact met de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Bezoekadres

  • Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  • Rijnstraat 50
  • 2515 XP Den Haag

Postadres

  • Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed
  • Postbus 16478
  • 2500 BL Den Haag

Factuuradres

Het Financieel Dienstencentrum (FDC) accepteert e-facturen namens het ministerie van OCW. Het FDC neemt facturen per mail of per post niet langer in behandeling. Deze ontvangt u retour.


Meer informatie is te vinden in de Financiële Bijsluiter en bij de Helpdesk E-facturen.


E-mail voor vragen over betaling of het versturen van een herinnering of aanmaning: fdc@minszw.nl.

Social media

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is bereikbaar via X.

Taakomschrijving Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt toezicht op een deel van het Nederlandse erfgoed en op het informatiebeheer bij de  centrale overheid. Ook levert de inspectie een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van illegale handel in cultuurgoederen. Daarnaast houdt de inspectie toezicht op de naleving van het archeologiebestel, opgravingen, vondsten en archeologische monumenten. De Inspectie draagt zo bij aan het behoud en beheer van het nationale erfgoed.