Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt toezicht op het Nederlandse erfgoed en op het informatiebeheer van de centrale overheid.

Contactgegevens Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Contactgegevens

Internet

Contact met de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Factuuradres

Het Financieel Dienstencentrum (FDC) accepteert namens het ministerie van OCW alleen nog e-facturen. Het FDC neemt facturen per mail of per post niet langer in behandeling. Deze ontvangt u retour.


Meer informatie is te vinden in de Financiële Bijsluiter en bij de Helpdesk E-facturen.


E-mail voor vragen over betaling of het versturen van een herinnering of aanmaning: fdc@minszw.nl.

Social media

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is bereikbaar via Twitter.

Taakomschrijving Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt toezicht op een deel van het Nederlandse erfgoed en op het informatiebeheer bij de  centrale overheid. Ook levert de inspectie een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van illegale handel in cultuurgoederen. De Inspectie draagt zo bij aan het behoud en beheer van het nationale erfgoed.