Instituut Asbestslachtoffers (IAS)

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over schadevergoedingen voor mensen die ziek zijn geworden door asbest.

Contactgegevens Instituut Asbestslachtoffers (IAS)

Contactgegevens

Telefoonnummer
070 – 349 97 54
E-mailadres
secrias@ias.nl
Internet
Instituut Asbestslachtoffers IAS
Contact met IAS

Bezoekadres

  • Bezuidenhoutseweg 60 (Directie)
  • 2594 AW Den Haag

Postadres

  • Postbus 90405
  • 2509 LK Den Haag

Dossierbehandeling

Oude Middenweg 17
2491 AC Den Haag​
Postbus 684
2700 AR Zoetermeer
Telefoon: (079) 750 71 50
Fax: (079) 750 71 01
E-mail: info@asbestslachtoffers.nl

Taakomschrijving IAS

Het IAS adviseert de SVB over het recht op een tegemoetkoming voor asbestslachtoffers. Het gaat om asbestslachtoffers met mesothelioom (longvlieskanker en buikvlieskanker) of asbestose (stoflongziekte).

Daarnaast bemiddelt het IAS tussen werkgevers en werknemers met mesothelioom of asbestose over een schadevergoeding. Ook geeft IAS voorlichting over asbest en gezondheidsschade aan asbestslachtoffers, werkgevers, verzekeraars en organisaties.

Instituut Asbestslachtoffers (IAS)