Kadaster Dienst KLIC

Kadaster Dienst Kabels en Leidingen informatiecentrum KLIC (KLIC) neemt meldingen in van gravers die een kabel of leiding willen aanleggen.

Contactgegevens Kadaster Dienst KLIC

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 183 22 00
Internet
Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC)
Contact met het Kadaster
Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Taakomschrijving KLIC

KLIC voert de Grondroerdersregeling uit. De officiële naam van deze regeling is Wet informatie-uitwisseling boven en ondergrondse netten en netwerken (WIBON). De wet moet graafschade aan ondergrondse kabels  en leidingen voorkomen en de veiligheid bij graafwerkzaamheden bevorderen. Volgens de wet moeten grondroerders (gravers) de graafwerkzaamheden melden bij KLIC.