Kanselarij der Nederlandse Orden

De Kanselarij der Nederlandse Orden adviseert bij de uitreiking van koninklijke onderscheidingen (lintjes).

Contactgegevens Kanselarij der Nederlandse Orden

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 375 12 00
E-mailadres
info@kanselarij.nl
Internet
Lintjes.nl
Contact metde Kanselarij der Nederlandse Orden

Bezoekadres

  • Nassaulaan 18
  • 2514 JT Den Haag

Postadres

  • Postbus 30436
  • 2500 GK Den Haag

Iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding

De kanselarij geeft informatie over de procedure om iemand voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding.

Taakomschrijving Kanselarij der Nederlandse Orden

De Kanselarij der Nederlandse Orden:

  • huisvest het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde en ondersteunt deze in hun advisering over de voorstellen voor koninklijke onderscheidingen (lintjes);
  • zorgt voor het beheer van de versierselen van de onderscheidingen en voor de correcte verzending ervan aan de gemeentes en/of ministeries;
  • zorgt voor het beheer van de registers van onderscheiden personen;
  • beheert andere onderscheidingen zoals de Medaille van de Nederlandse Politie en de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon.

Kanselarij der Nederlandse Orden