Kanselarij der Nederlandse Orden

De Kanselarij der Nederlandse Orden adviseert bij de uitreiking van koninklijke onderscheidingen (lintjes).

Contactgegevens Kanselarij der Nederlandse Orden

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 375 12 00
E-mailadres
info@kanselarij.nl
Internet
Lintjes.nl

Bezoekadres

  • Nassaulaan 18
  • 2514 JT Den Haag

Postadres

  • Postbus30436
  • 2500 GK Den Haag

Iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding

U kunt bij de kanselarij terecht:

Social media

De Kanselarij is bereikbaar via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Taakomschrijving Kanselarij der Nederlandse Orden

De Kanselarij der Nederlandse Orden is de organisatie die:

  • het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde huisvest en ambtelijk ondersteunt in hun advisering over de voorstellen tot decoratieverlening;
  • zorgt voor het beheer van de versierselen van de onderscheidingen en voor de correcte verzending ervan aan de gemeentes en/of ministeries;
  • registers aanhoudt van onderscheiden personen in de Orde van Oranje-Nassau, de Orde van de Nederlandse Leeuw, de Militaire Willems-Orde en de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon.

Kaart

Kanselarij der Nederlandse Orden