Kiesraad

De Kiesraad is centraal stembureau bij verkiezingen en daarnaast adviesorgaan en informatiecentrum over kiesrecht, referenda en verkiezingen.

Contactgegevens Kiesraad

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 426 62 66 (algemeen)
E-mailadres
kiesraad@kiesraad.nl
Internet
Kiesraad
Contact met de Kiesraad

Bezoekadres

  • Zurichtoren
  • Muzenstraat 85
  • 2511 WB Den Haag

Postadres

  • Postbus 20011
  • 2500 EA Den Haag

Informatiepunt Verkiezingen

Telefoonnummer: (070) 426 73 29
E-mail: Informatiepunt@kiesraad.nl.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Het informatiepunt beantwoordt vragen over verkiezingen. Bijvoorbeeld over kieswetgeving, registratieverzoeken, kandidaatstelling en benoemingen.

Sociale media

De Kiesraad is bereikbaar via X en LinkedIn.

Taakomschrijving Kiesraad

De Kiesraad treedt bij verschillende verkiezingen op als centraal stembureau. Daarnaast is de raad adviesorgaan en informatiecentrum op het gebied van kiesrecht en verkiezingen.

Kiesraad