Kiesraad

De Kiesraad is centraal stembureau bij verkiezingen en daarnaast adviesorgaan en informatiecentrum over kiesrecht, referenda en verkiezingen.

Contactgegevens Kiesraad

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 426 62 66 (algemeen)
E-mailadres
kiesraad@kiesraad.nl
Internet
Kiesraad
Contact met de Kiesraad

Bezoekadres

  • Zurichtoren
  • Muzenstraat 85
  • 2511 WB Den Haag

Postadres

  • Postbus 20011
  • 2500 EA Den Haag

Informatiepunt Verkiezingen

Telefoonnummer: (070) 426 73 29
E-mail: Informatiepunt@kiesraad.nl.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Het informatiepunt beantwoordt vragen over verkiezingen. Bijvoorbeeld over kieswetgeving, registratieverzoeken, kandidaatstelling en benoemingen.

Sociale media

De Kiesraad is bereikbaar via Twitter en LinkedIn.

Taakomschrijving Kiesraad

De Kiesraad treedt bij verschillende verkiezingen op als centraal stembureau. Daarnaast is de raad adviesorgaan en informatiecentrum op het gebied van kiesrecht en verkiezingen.

Kiesraad