Kiesraad

De Kiesraad stelt officiële verkiezingsuitslagen vast en registreert politieke partijen.

Kiesraad

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 426 62 66 (algemeen)
Internet
Kiesraad

Bezoekadres

  • Zurichtoren
  • Muzenstraat 85
  • 2511 WB Den Haag

Postadres

  • Postbus 20011
  • 2500 EA Den Haag

Sociale media

Twitter: @Kiesraad

Taakomschrijving Kiesraad

De Kiesraad treedt bij verschillende verkiezingen op als centraal stembureau. Daarnaast is de raad adviesorgaan en informatiecentrum op het gebied van kiesrecht, verkiezingen en referenda.

Kiesraad