Koninklijk Huisarchief

Het Koninklijk Huisarchief beheert de archieven, bibliotheek en museale collectie van Huis Nassau en het Huis Oranje-Nassau en de hofhouding.

Contactgegevens Koninklijk Huisarchief

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 517 24 10
E-mailadres
info@koninklijkeverzamelingen.nl
Internet
Koninklijk Huisarchief

Postadres

  • Postbus30412
  • 2500 GK Den Haag

Taakomschrijving Koninklijk Huisarchief

Het Koninklijk Huisarchief bevat onder meer:

  • de persoonlijke archieven van leden van het Huis Nassau en het Huis Oranje-Nassau;
  • de archieven van de Dienst van het Koninklijk Huis, de hofhouding en van personen die bij het Hof betrokken zijn geweest;
  • bezittingen in binnenland en buitenland.