Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)

Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) doet toegepast onderzoek voor lucht- en ruimtevaart.

Contactgegevens Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 511 31 13
Faxnummer
088 - 511 32 10
E-mailadres
info@nlr.nl
Internet
NLR
Contact met NLR

Vestigingen NLR

Op de website vindt u de adressen van de vestigingen van het NLR.

Taakomschrijving NLR

Het NLR is een onafhankelijk technologisch instituut. Het werkt aan het vergroten van de duurzaamheid, veiligheid en efficiëntie van het luchtverkeer. Daarnaast doet het NLR toegepast onderzoek voor de lucht- en ruimtevaartsector. Daarbij gaat het zowel om wetenschappelijk onderzoek als om de toepassing in de industrie en bij de overheid.