Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV)

Het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) is een informatiecentrum en kenniscentrum voor de opsporing en bestrijding van voertuigcriminaliteit.

Contactgegevens Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 008 74 56
E-mailadres
liv@liv.nl
Internet

Contact met het LIV

Bezoekadres

  • Skagerrak 10
  • 9642 CZ Veendam

Postadres

  • Postbus 30000
  • 9640 RA Veendam

Aangifteloket gestolen voertuigen

Telefoon: 088 - 008 74 44 (lokaal tarief)
E-mail: AGV@LIV.nl

Taakomschrijving LIV

Het LIV is een informatie- en kenniscentrum dat een bijdrage levert aan de opsporing en bestrijding van criminaliteit. Door nauw samen te werken met publiekrechtelijke en privaatrechtelijke organisaties ontstaat een betere informatie-uitwisseling waardoor voertuigcriminaliteit in een vroeg stadium kan worden gesignaleerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door enerzijds informatie-uitwisseling binnen de daarvoor geldende wettelijke bepalingen en anderzijds het ter beschikking stellen van elkaars informatiesystemen. Bij voertuigcriminaliteit gaat het om diefstal van gekentekende voertuigen. Zoals auto’s, motoren, aanhangwagens en industrieel materieel (o.a. landbouwvoertuigen/ shovels, etc.)

Het LIV is een samenwerkingsverband tussen de RDW, Politie en het Verbond van Verzekeraars.