Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO)

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) helpt burgers, bedrijven en organisaties bij het corrigeren van een fout in een overheidsregistratie.

Contactgegevens Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 900 10 00 (lokaal tarief)
Internet
Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO)
Formulieren voor meldingen bij MFO
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Bezoekadres

  • Wilhelmina van Pruisenweg 52
  • 2595 AN Den Haag

Postadres

  • Postbus 10451
  • 2501 HL Den Haag

Taakomschrijving MFO

Het MFO helpt melders van een fout in de registratie van hun gegevens om de weg te vinden naar de organisatie die de fout kan corrigeren. Zij moeten altijd eerst contact opnemen met de organisatie die verantwoordelijk is voor de gegevens. Als zij er niet uitkomen, kunnen zij zich melden bij het MFO.

Het MFO kan helpen:

  • als het niet lukt problemen zelf op te lossen omdat dit te ingewikkeld is;
  • bij het laten corrigeren van onjuiste gegevens;
  • als blijkt dat gegevens toch kloppen, maar voor onbedoelde gevolgen zorgen;
  • bij het stoppen van de gevolgen van het gebruik van foute gegevens tot er een oplossing is;
  • bij het herstellen van die gevolgen.

Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).