Ministerie van Algemene Zaken (AZ)

Het ministerie van Algemene Zaken (AZ)  is het ministerie van de minister-president.

Contactgegevens ministerie van Algemene Zaken

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 356 41 00
Internet
Ministerie van Algemene Zaken
Contactformulier Rijksoverheid.nl Contact met het ministerie van AZ

Bezoekadres

  • Binnenhof 19
  • 2513 AA Den Haag

Postadres

  • Postbus 20001
  • 2500 EA Den Haag

Minister-President en minister van Algemene Zaken

Drs. M. Rutte (VVD)

Publieksvoorlichting Informatie Rijksoverheid

Telefoon: 1400 (lokaal tarief)
Vanuit het buitenland: +31 70 214 02 14

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Post minister-president

Vragen en verzoeken aan de minister-president gaan alleen per brief. Op deze manier kan de afhandeling zorgvuldig verlopen.

De Minister-president
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

Persvoorlichting AZ

Journalisten met vragen over de minister-president of het ministerie van Algemene Zaken kunnen contact opnemen met de Rijksvoorlichtingsdienst.
Telefoon: (070) 356 41 13
Telefoon: (070) 356 41 26 (buiten kantooruren).

Taakomschrijving ministerie van AZ

Het ministerie van Algemene Zaken valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister-president. Het ministerie houdt zich bezig met de coördinatie van het algemeen regeringsbeleid en van de overheidscommunicatie. Ook verzorgt het departement de voorlichting over het Koninklijk Huis.

Tot het ministerie behoren:

  • het Kabinet van de minister-president;
  • de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD);
  • de Dienst Publiek en Communicatie (DPC);
  • het bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Ministerie van Algemene Zaken (AZ)