Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Contactgegevens ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 379 89 11 / (070) 378 68 68
Internet
Contactformulier Rijksoverheid.nl

Bezoekadres

  • Bezuidenhoutseweg 73
  • 2594 AC Den Haag

Postadres

  • Postbus 20401
  • 2500 EK Den Haag

Bewindslieden EZK

Minister: E.D. (Eric) Wiebes (VVD)
Staatssecretaris: M.C.G. (Mona) Keijzer (CDA)

Publieksvoorlichting (Informatie Rijksoverheid, voorheen Postbus 51)

Telefoon: 1400 (lokaal tarief)
Vanuit het buitenland: +31 70 214 02 14
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur

Persvoorlichting EZK (secretariaat)

Telefoon: (070) 379 71 66

Kaart

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)