Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is verantwoordelijk voor verkeer en waterstaat, ruimtelijke ordening en leefbaarheid.

Contactgegevens ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 456 00 00
Internet
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Contactformulier Rijksoverheid.nl Contact met ministerie van IenW

Bezoekadres

  • Rijnstraat 8
  • 2515 XP Den Haag

Postadres

  • Postbus 20901
  • 2500 EX Den Haag

Bewindslieden IenW

Minister: M.G.J. Harbers (VVD)
Staatssecretaris: V. (Vivianne) Heijnen (CDA)

Publieksvoorlichting (Informatie Rijksoverheid)

Telefoon: 1400 (lokaal tarief)
Vanuit het buitenland: +31 70 214 02 14
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur.  

Persvoorlichting IenW

Voor de afdeling persvoorlichting is geen algemeen telefoonnummer. De contactgegevens van de woordvoerders van het ministerie van IenW staan op Nieuwsienw.nl. Zij zijn alleen bereikbaar voor de media.

Solliciteren en stages bij IenW

Informatie over werken en stageplekken bij het ministerie van IenW is te vinden op de website werkenbijdeoverheid.nl.

Werkstukken en studieopdrachten IenW

Informatie voor werkstukken en studieopdrachten is te vinden in de onderwerpenlijst.

Taakomschrijving IenW

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is verantwoordelijk voor leefbaarheid en bereikbaarheid. Het zet zich in voor een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan goede verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. Het beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)