Ministerie van VWS Informatiepunt dwang in de Zorg

Het Informatiepunt dwang in de Zorg geeft een eenvoudige uitleg van de wetten en procedures rondom dwang in de zorg.

Contactgegevens Informatiepunt dwang in de Zorg

Contactgegevens

Internet

Contact met het Informatiepunt dwang in de zorg

Zorginstelling met Bopz-aanmerking

Gedwongen opnames en gedwongen zorg zijn alleen mogelijk in instellingen met een Bopz-aanmerking. GGZ-instellingen, verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg kunnen een verzoek indienen voor aanmerking als instelling voor de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (wet bopz).

Taakomschrijving Informatiepunt dwang in de Zorg

Het Informatiepunt beantwoordt algemene vragen over dwang in de zorg op grond van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Het informatiepunt richt zich op cliƫnten, hun naasten en professionals die te maken hebben met gedwongen opname en gedwongen zorg.