Ministerie van VWS Informatiepunt dwang in de Zorg

Het Informatiepunt dwang in de Zorg geeft een eenvoudige uitleg van de wetten en procedures rondom dwang in de zorg.

Contactgegevens Informatiepunt dwang in de Zorg

Contactgegevens

Internet
Informatiepunt dwang in de zorg
Contact met het Informatiepunt dwang in de zorg

Zorginstellingen met gedwongen zorg

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte ggz (Wvggz) voor gedwongen zorg in GGZ-instellingen. Voor verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg  geldt de Wet zorg en dwang (Wzd). Zorglocaties die gedwongen zorg verlenen op grond van de Wvggz of Wzd  moeten zich melden bij een openbaar register. Dit is het locatieregister.

Taakomschrijving Informatiepunt dwang in de Zorg

Het Informatiepunt beantwoordt algemene vragen over dwang in de zorg op grond van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Daarnaast beantwoordt het vragen over het overgangsrecht op grond van de Wet Bopz. Het informatiepunt richt zich op cliënten, hun naasten en professionals die te maken hebben met gedwongen opname en gedwongen zorg.