Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB)

De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) adviseert de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) over de aanpak van antisemitisme.

Contactgegevens Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 370 17 14
E-mailadres
info@ncab.nl
Internet
Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB)
Contact met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB)

Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB)

Dhr. Eddo Verdoner

Social media

Volg de NCAB via X.

Taakomschrijving NCAB

De NCAB geeft de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) gevraagd en ongevraagd advies over de aanpak van discriminatie, bedreiging en intimidatie van de Joodse gemeenschap. Daarnaast signaleert de NCAB ontwikkelingen die opkomen op het terrein van antisemitisme.