Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)  is verantwoordelijk voor terrorismebestrijding in Nederland.

Contactgegevens Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 751 50 50
Internet

Contact met NCTV
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur

Postadres

  • Postbus 16950
  • 2500 BZ Den Haag

Taakomschrijving NCTV

De NCTV beschermt de nationale veiligheid in Nederland. De NCTV bestrijdt terrorisme. Daarnaast is de NCTV verantwoordelijk voor cyber security en crisisbeheersing.

Nationaal Crisiscentrum (NCC)

Telefoon: 070 751 54 00
Openingstijden: 7 dagen per week, 24 uur per dag.
E-mail: Frontoffice-NCC@nctv.minvenj.nl


Het Nationaal Crisiscentrum (NCC) is onderdeel van de NCTV. Het NCC ondersteunt de besluitvorming bij een (dreigende) crisis. De frontoffice is 24 uur per dag bereikbaar voor overheidsorganisaties als informatieloket en contactpunt voor crisisbeheersing.

Via Crisis.nl geven overheden actuele informatie van de overheid bij rampen, calamiteiten en noodsituaties.

Social media

De NCTV is bereikbaar via Twitter.

Taakomschrijving NCTV

De NCTV is binnen de Rijksoverheid verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid, crisisbeheersing en statelijke dreigingen. De hoofdopdrachten van de NCTV zijn:

  • Nederland digitaal veilig maken;
  • aanslagen voorkomen en extremisme en terrorisme bestrijden;
  • Nederland weerbaar maken tegen dreigingen.