Nationaal CrisisCentrum (NCC)

Het Nationaal CrisisCentrum (NCC) ondersteunt de besluitvorming bij een (dreigende) crisis.  

Contactgegevens Nationaal CrisisCentrum (NCC)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 751 54 00 (Informatieloket en contactpunt voor crisisbeheersing voor overheidsorganisaties)
E-mailadres
frontoffice-ncc@nctv.minjenv.nl
Internet
Nationaal CrisisCentrum (NCC)
Openingstijden
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 operationeel.

Taakomschrijving NCC

Het NCC is een interdepartementaal coördinatiecentrum bij een (dreigende) crisis. Het ondersteunt de nationale crisisstructuur en betrokken partijen met informatiemanagement, kennis en voorzieningen. Het NCC maakt onderdeel uit van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).