Nationaal Roma en Sinti Contactpunt (NRSCP)

Het Nationaal Roma en Sinti Contactpunt of National Roma en Sinti Contact Point (NRSCP) coördineert de Nederlandse aanpak gericht op gelijkwaardigheid, inclusie en participatie van Roma en Sinti in Nederland.

Zo organiseert het NRSCP dialoogsessies met vertegenwoordigers uit de Roma- en Sintigemeenschappen en departementen. Het doel van de dialoog is het wederzijds uitwisselen van informatie en om feedback te krijgen op nationaal en Europees beleid en beleidsvoornemens. Ook organiseert zij in samenhang hiermee het overleg tussen verschillende ministeries over Roma- en Sintibeleid, met het doel om de Nederlandse aanpak te versterken.

Daarnaast is in opdracht van het NRSCP een kennisplatform Roma en Sinti gestart bij het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) en is het NRSCP het schakelpunt tussen de EU en de Nederlandse overheid. In het kader hiervan rapporteert het NRSCP periodiek naar de EU over de Nederlandse inzet.
 
Het NRSCP is ondergebracht bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Contactgegevens Nationaal Roma en Sinti Contactpunt (NRSCP)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 333 4555
E-mailadres
nrscp@minszw.nl