Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers en werknemers zich aan de wet houden en of het sociale zekerheidsstelsel goed werkt.

Contactgegevens Nederlandse Arbeidsinspectie

Contactgegevens

Telefoonnummer
0800 - 51 51 (gratis nummer)
Internet
NL Arbeidsinspectie
Contact met NL Arbeidsinspectie

Bezoekadres

  • Parnassusplein 5
  • 2511 VX Den Haag

Postadres

  • Postbus 90801
  • 2509 LV Den Haag

Telefoonnummer vanuit het buitenland

 +31 70 333 56 78

Melden van ernstige arbeidsongevallen of fraudemeldingen

De Nederlandse Arbeidsinspectie neemt meldingen in van ernstige arbeidsongevallen en fraude via het algemene telefoonnummer of via een digitaal meldingsformulier.

Social media

De Nederlandse Arbeidsinspectie is bereikbaar via Twitter en LinkedIn.

Taakomschrijving Inspectie SZW

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers en werknemers zich aan de wet houden en of het sociale zekerheidsstelsel goed werkt.  Ook werkt de Inspectie als opsporingsorganisatie voor fraude bij het persoonsgebonden budget (pgb) en zorgdeclaraties.