Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) houdt toezicht op de emissiehandel in zware industrie.

Contactgegevens Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 456 80 50 (Helpdesk NEa)
E-mailadres
info@emissieautoriteit.nl
Internet

Contact met de NEa
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur.

Bezoekadres

  • Koningskade 4
  • 2596 AA Den Haag

Postadres

  • Postbus 91503
  • 2509 EC Den Haag

Social media

De NEa is bereikbaar via Twitter en LinkedIn.

Taakomschrijving NEa

De NEa houdt toezicht op de emissiehandel van broeikasgassen in de zware industrie. Het gaat hierbij om bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS). De NEa wijst emissierechten toe aan bedrijven en verleent vergunningen. Daarnaast houdt de NEa toezicht op de naleving van de regels.

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)