Nuffic

Nuffic ondersteunt internationale samenwerking en uitwisseling in het onderwijs.

Contactgegevens Nuffic

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 426 02 60 (algemeen)
Internet

Contact met het Nuffic

Bezoekadres

  • Kortenaerkade 11
  • 2518 AX Den Haag

Postadres

  • Postbus 29777
  • 2502 LT Den Haag

Social media

Nuffic is bereikbaar via Facebook, LinkedIn en Twitter.

Taakomschrijving Nuffic

Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Van basisonderwijs, voortgezet onderwijs en volwasseneneducatie tot middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger onderwijs en onderzoek. Nuffic is verantwoordelijk voor grote subsidieprogramma’s zoals het Orange Knowledge Programme en Erasmus+.

Kaart

Nuffic