Opvoeden.nl

Opvoeden.nl geeft ouders en opvoeders informatie over opvoeding, opgroeien of gezondheid van een kind.

Contactgegevens Opvoeden.nl

Contactgegevens

Internet
Opvoeden.nl

Social media

Opvoeden.nl is bereikbaar via Facebook, Twitter, Youtube en LinkedIn.

Taakomschrijving Opvoeden.nl

Opvoeden.nl geeft ouders en opvoeders informatie over zwangerschap en over opvoeden en opgroeien van een kind.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor hulp bij het opvoeden. Sommige organiseren dat via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Andere gemeenten hebben sociale (wijk)teams, jeugdteams of websites met complete zorg- en opvoedinformatie. Via de website kunnen ouders en opvoeders de organisatie binnen hun gemeente vinden waar ze voor hulp en vragen terecht kunnen.