Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk)

Organisatie en Personeel Rijk, kortweg O&P Rijk, is de nieuwe hr-dienstverlener voor de Rijksoverheid. O&P Rijk is voortgekomen uit de samenvoeging van UBR Personeel, P-Direkt en Binnenwerk per januari 2023.

Contactgegevens Organisatie en Personeel Rijk

Contactgegevens

Telefoonnummer
070 - 700 05 23
Internet
O&P Rijk

Bezoekadres

  • Hoofdadres
  • Schenkkade 100
  • 2595 AS Den Haag

Postadres

  • Postbus 20011
  • 2500 EA Den Haag