PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden

PIANOo  is het expertisecentrum voor inkoop en aanbesteding van de overheid.

Contactgegevens PIANOo

Contactgegevens

E-mailadres
secretariaat@pianoo.nl (algemene vragen)
Internet
PIANOo - Expertisecentrum aanbesteden
Contact met PIANOo

Bezoekadres

  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  • Prinses Beatrixlaan 2
  • 2595 AL Den Haag

Postadres

  • Postbus 93144
  • 2509 AC Den Haag

Vragenloket

E-mail: info@pianoo.nl

Het Vragenloket beantwoordt vragen van bedrijven en aanbestedende diensten. Bijvoorbeeld over:

  • wetten en regelgeving;
  • (gunnings)methodiek;
  • (sector)specifieke kennis;
  • maatschappelijk verantwoord inkopen;
  • innovatiegericht inkopen.

Social media

PIANOo is bereikbaar via LinkedIn en X.

Taakomschrijving PIANOo

PIANOo is het Expertisecentrum Aanbesteden voor het inkopen en aanbesteden bij overheden. PIANOo geeft informatie en advies aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

PIANOo is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het valt onder de directie Nationale Programma's van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden

PIANOo