Pleegzorg Nederland

Pleegzorg Nederland geeft informatie  aan ouders en pleegouders over pleegzorg en zet zich in voor de werving van pleegouders.

Contactgegevens Pleegzorg Nederland

Contactgegevens

E-mailadres
info@pleegzorg.nl
Internet

Contact met Pleegzorg Nederland

Postadres

  • Postbus 85011
  • 3508 AA Utrecht

Taakomschrijving Pleegzorg Nederland

Pleegzorg Nederland zet zich in voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen.  Pleegzorg Nederland geeft informatie aan ouders en pleegouders over pleegzorg en zet zich in voor de werving van pleegouders.