Pleegzorg Nederland

Pleegzorg Nederland is een samenwerkingsverband van pleegzorgorganisaties in Nederland.

Contactgegevens Pleegzorg Nederland

Contactgegevens

E-mailadres
info@pleegzorg.nl
Internet

Contact met Pleegzorg Nederland

Postadres

  • Postbus 85011
  • 3508 AA Utrecht

Taakomschrijving Pleegzorg Nederland

Pleegzorg Nederland:

  • ¬†geeft voorlichting aan publiek en pers;
  • ¬†ontwikkelt campagnes voor de werving van pleegouders;
  • maakt landelijk voorlichtingsmateriaal over pleegzorg.

Pleegzorg Nederland is een samenwerkingsverband van pleegzorgorganisaties in Nederland en onderdeel van Jeugdzorg Nederland. Dit is de brancheorganisatie voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering bieden.