Pleegzorg.nl

Pleegzorg.nl is het online platform voor de pleegzorg.

Contactgegevens Pleegzorg.nl

Contactgegevens

E-mailadres
communicatie@pleegzorg.nl
Internet
Pleegzorg.nl
Contact met Pleegzorg.nl

Postadres

  • Postbus 85011
  • 3508 AA Utrecht

Taakomschrijving Pleegzorg.nl

Pleegzorg.nl is het online platform voor de pleegzorg.

Pleegzorg.nl:

  • versterkt pleegouders in hun rol;
  • informeert geĂ¯nteresseerden over pleegzorg;
  • ondersteunt professionals in hun werk.

In Pleegzorg.nl werken Jeugdzorg Nederland, de aangesloten pleegzorgorganisaties en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) samen.