Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor kinderen van wie de ontwikkeling en opvoeding gevaar loopt.

Raad voor de Kinderbescherming

Contactgegevens

Internet
Raad voor de Kinderbescherming
Contact en adressen

Raad voor de Kinderbescherming

Vragen over bijvoorbeeld lopende zaken? Neem dan contact op met de locatie waar uw zaak in behandeling is. Een overzicht van alle adressen van de Raad voor de Kinderbescherming vindt u op de website van de Raad.

Taakomschrijving Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming beschermt kinderen van 0 tot 18 jaar van wie de ontwikkeling en opvoeding gevaar loopt. De raad kan bijvoorbeeld de rechter verzoeken een kinderbeschermingsmaatregel op te leggen. Zoals een kind onder toezicht laten stellen van een gezinsvoogd.

Daarnaast kan de raad de rechter op verzoek adviseren als ouders uit elkaar gaan. En het niet eens worden over afspraken over hun kinderen.  Ook onderzoekt de raad de situatie van jongeren die met de politie in aanraking komen. De raad adviseert dan over een passende straf.

Bij adoptie beoordeelt de raad of een gezin geschikt is om een kind te adopteren.
 

Zie ook