Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)  adviseert de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en ethische vraagstukken.

Contactgegevens Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)

Contactgegevens

Internet

Contact met RDA

Bezoekadres

  • Bezuidenhoutseweg 73
  • 2594 AC Den Haag

Postadres

  • Postbus 20401
  • 2500 EK Den Haag

Social media

De RDA is bereikbaar via LinkedIn.

Taakomschrijving RDA

De RDA is een onafhankelijke raad van deskundigen. De raad adviseert de minister van LNV over vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid. Daarbij baseert de RDA zich op de meest recente wetenschappelijke, maatschappelijke en ethische ontwikkelingen.

Kaart

Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)