Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) adviseert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over dierenwelzijn en diergezondheid.

Contactgegevens Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 378 52 66 / 06 50 00 22 13
E-mailadres
info@rda.nl
Internet
Raad voor de Dieraangelegenheden home
Contact met RDA

Bezoekadres

  • Bezuidenhoutseweg 73
  • 2594 AC Den Haag

Postadres

  • Postbus 20401
  • 2500 EK Den Haag

Social media

De RDA is bereikbaar via Twitter en LinkedIn.

Taakomschrijving RDA

De RDA behandelt vraagstukken over het dierbeleid en adviseert de minister van LNV hierover. Bijvoorbeeld over hobbydieren, gezelschapsdieren, productiedieren en proefdieren. De RDA baseert zich daarbij op wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)