Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) adviseert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over dierenwelzijn en diergezondheid.

Contactgegevens Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 378 52 66 / 06 50 00 22 13
E-mailadres
info@rda.nl
Internet
Raad voor de Dieraangelegenheden home
Contact met RDA

Bezoekadres

  • Bezuidenhoutseweg 73
  • 2594 AC Den Haag

Postadres

  • Postbus 20401
  • 2500 EK Den Haag

Social media

De RDA is bereikbaar via LinkedIn.

Taakomschrijving RDA

De RDA is een onafhankelijke raad van deskundigen. De raad adviseert de minister van LNV gevraagd of ongevraagd over vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn. Zoals diergezondheid en ethische vraagstukken. Het kan daarbij gaan om dieren in het wild, hobbydieren, gezelschapsdieren, productiedieren en proefdieren. De RDA baseert zijn adviezen op wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)