Rijksrecherche

De Rijksrecherche houdt zich vooral bezig met opsporingsonderzoeken tegen (semi-) overheidsfunctionarissen.

Contactgegevens Rijksrecherche

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 699 28 00
E-mailadres
info@rijksrecherche.nl
Internet
Rijksrecherche
Contact met de Rijksrecherche
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur.

Bezoekadres

  • Prins Clauslaan 60 (alleen op afspraak)
  • 2595 AJ Den Haag

Postadres

  • Postbus 16424
  • 2500 BK Den Haag

Steunpunt ambtsmisdrijven

Het steunpunt ambtsmisdrijven van de Rijksrecherche geeft advies aan ambtenaren en politieke ambtsdragers die te maken krijgen met situaties die mogelijk strafbaar zijn. Het gaat daarbij om strafbare gedragingen zoals omkoping, schending van geheimhouding, fraude of witwassen.

E-mailadres:  advies@rijksrecherche.nl

Taakomschrijving Rijksrecherche

De Rijksrecherche onderzoekt strafbare feiten en gedragingen die de integriteit van de overheid ernstig kunnen aantasten. Het gaat bijvoorbeeld om omkoping van een ambtenaar of het lekken van vertrouwelijke informatie door een ambtenaar. De Rijksrecherche doet daarnaast onderzoek naar incidenten met vuurwapengebruik of ander ernstig geweldgebruik door de politie.

De Rijksrecherche valt onder de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie (OM).

Rijksrecherche

Rijksrecherche