Rijksrecherche

De Rijksrecherche houdt zich vooral bezig met opsporingsonderzoeken tegen (semi-) overheidsfunctionarissen.

Contactgegevens Rijksrecherche

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 699 28 00
E-mailadres
info@rijksrecherche.nl
Internet

Contact met de Rijksrecherche
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Bezoekadres

  • Prins Clauslaan 60 (alleen op afspraak)
  • 2595 AJ Den Haag

Postadres

  • Postbus 16424
  • 2500 BK Den Haag

Taakomschrijving Rijksrecherche


De Rijksrecherche verricht onpartijdig onderzoek naar mogelijk strafbaar gedrag van werknemers van (semi-)overheden. Het gaat bijvoorbeeld om onderzoeken naar corruptie, het lekken van informatie, fraude of schending van de geheimhoudingsplicht door ambtenaren. De Rijksrecherche valt onder de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie (OM).

Rijksrecherche