Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z)

Contactgegevens SBV-Z

Contactgegevens

Telefoonnummer
(0900) 232 43 42 (€ 0,01 cent/minuut) van 08.30 - 17.00 uur
Faxnummer
(070) 3405252
E-mailadres
info@sbv-z.nl
Internet
Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z)

Bezoekadres

  • Wijnhaven 16
  • 2511 GA Den Haag

Postadres

  • Postbus16114
  • 2500 BC Den Haag

Taakomschrijving

De organisatie is verantwoordelijk voor de uitgifte en het beheer van het burgerservicenummer (bsn) in de zorg. De SBV-Z ondersteunt zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars bij het invoeren en gebruiken van het bsn in de zorg.

SBV-Z is een unit van het CIBG. Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Kaart

Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z)