Stichting Bezoekerscentrum ProDemos

ProDemos is een kenniscentrum voor democratie en rechtsstaat dat burgers wil betrekken bij de politiek.

Contactgegevens Bezoekerscentrum ProDemos

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 757 02 00
E-mailadres
info@prodemos.nl
Internet
ProDemos - Huis voor Democratie en Rechtsstaat
Contact met Prodemos
Openingstijden
maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Bezoekadres

  • Hofweg 1
  • 2511 AA Den Haag

Social media

ProDemos is bereikbaar via Facebook, Twitter, Instagram, Youtube en LinkedIn.

Taakomschrijving ProDemos

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat. Het laat zien wat burgers zelf kunnen doen om invloed uit te oefenen. In de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa.

Stichting Bezoekerscentrum ProDemos