Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbeidsmanagementsystemen (SCCM)

Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbeidsmanagementsystemen (SCCM) werkt aan een eenduidig certificaat voor milieu, energie en arbo. 

Contactgegevens SCCM

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 362 39 81
E-mailadres
info@sccm.nl
Internet
Stichting Coördinatie Certificatie Managementsystemen voor milieu en gezond en veilig werken (SCCM)
Contact met SCCM

Bezoekadres

  • Bezuidenhoutseweg 105 2e verdieping SMK
  • 2594 AC Den Haag

Postadres

  • Postbus 13507
  • 2501 EM Den Haag

Social media

SCCM is bereikbaar op X en LinkedIn.

Taakomschrijving SCCM

SCCM werkt aan een eenduidig certificaat voor verschillende normen voor milieu, energie en gezond en veilig werken. Het gaat daarbij om ISO 14001 (milieu), EMAS (milieu), ISO 45001 (G&VW) en ISO 50001 (energie). SCCM richt zich op het gebruik van managementsystemen om de prestaties van bedrijven en organisaties te verbeteren en risico’s te beheersen. SCCM werkt hierbij samen met het bedrijfsleven, overheden, certificatie-instellingen en andere belanghebbenden.

Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbeidsmanagementsystemen (SCCM)