Stichting Donorgegevens

Stichting Donorgegevens geeft op verzoek donorgegevens van kunstmatige bevruchting aan het donorkind of de ouders.

Contactgegevens Stichting Donorgegevens

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 340 55 40
E-mailadres
info@donorgegevens.nl
Internet

Contact met Donorgegevens
Openingstijden
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Postadres

  • Postbus 16077
  • 2500 BB Den Haag

Taakomschrijving Stichting Donorgegevens

De Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting voert de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting uit. De stichting beheert de landelijke registratie van gegevens over donoren van sperma, eicellen en embryo's. Op verzoek verstrekt de stichting deze gegevens aan het donorkind, ouders of huisarts.