Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT)

Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen (SONT) stelt de hoogte van de thuiskopievergoeding vast.

Contactgegevens SONT

Contactgegevens

E-mailadres
info@onderhandelingthuiskopie.nl
Internet
Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen (SONT)
Contact met de SONT

Bezoekadres

  • SONT secretariaat
  • Lange Voorhout 57
  • 2514 EC Den Haag

Taakomschrijving SONT

De SONT heeft de wettelijke taak de hoogte van de tarieven voor thuiskopieën voor eigen oefening, studie of gebruik vast te stellen en een besluit te nemen over de thuiskopievergoeding. Dat is een vergoeding voor auteursrechthebbenden voor kopieën van hun muziek en films voor privégebruik.  De wettelijke taak van de SONT ligt vast in de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten.

De vergoeding bestaat uit een heffing op apparaten zoals smartphones en laptops. Zowel betalingsplichtigen als rechthebbenden maken deel uit van de SONT.

Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT)