Stichting Postfilter

De Stichting Postfilter beheert het Postregister en het Nationaal Overledenenregister.

Stichting Postfilter

Contactgegevens

Internet
Contact met Postfilter

Postadres

  • Postbus 666
  • 1000 AR Amsterdam

Post register

Via het Postregister kunt u uw contactgegevens kosteloos laten blokkeren voor ongevraagd geadresseerd reclamedrukwerk. U kunt uw melding via de website of per brief doorgeven.

Nationaal Overledenen Register

U kunt via het Nationaal Overledenen Register de contactgegevens laten blokkeren van iemand die overleden is. Dit om te voorkomen dat u na een sterfgeval nog geadresseerde reclamepost ontvangt voor de overledene.

Taakomschrijving Stiching Postfilter

De Stichting Postfilter beheert het Postregister en het Nationaal Overledenenregister. In deze registers kunt u adressen laten blokkeren voor geadresseerde reclamepost.