Stichting Postfilter

De Stichting Postfilter beheert het Postregister en het Nationaal Overledenenregister.

Contactgegevens Stichting Postfilter

Contactgegevens

E-mailadres
info@postfilter.nl
Internet
Postfilter.nl

Postadres

  • Postbus 666
  • 1000 AR Amsterdam

Postregister

Via het Postregister kunt u uw contactgegevens kosteloos laten blokkeren voor ongevraagd geadresseerd reclamedrukwerk. U kunt uw melding via de website of per brief doorgeven.

Nationaal Overledenen Register

U kunt via het Nationaal Overledenen Register de contactgegevens laten blokkeren van iemand die overleden is. Dit om te voorkomen dat u na een sterfgeval nog geadresseerde reclamepost ontvangt voor de overledene.

Taakomschrijving Stichting Postfilter

De Stichting Postfilter beheert het Postregister en het Nationaal Overledenenregister. Via deze registers kunnen consumenten en nabestaanden van overledenen hun adresgegevens blokkeren voor ongewenste reclamepost.