Stichting Postfilter

De Stichting Postfilter beheert het Postregister en het Nationaal Overledenenregister.

Contactgegevens Stichting Postfilter

Contactgegevens

Internet
Postfilter.nl

Postadres

  • Postbus 666
  • 1000 AR Amsterdam

Postregister

Via het Postregister kunnen consumenten hun contactgegevens kosteloos laten blokkeren voor ongevraagd geadresseerd reclamedrukwerk. Zij kunnen de melding via de website of per brief doorgeven.

Nationaal Overledenen Register

Consumenten kunnen via het Nationaal Overledenen Register de contactgegevens laten blokkeren van iemand die overleden is. Dit om te voorkomen dat zij na een sterfgeval nog geadresseerde reclamepost ontvangen voor de overledene.

Taakomschrijving Stichting Postfilter

De Stichting Postfilter beheert het Postregister en het Nationaal Overledenenregister. Via deze registers kunnen consumenten en nabestaanden van overledenen adresgegevens blokkeren voor ongewenste reclamepost.