Stichting Reprorecht

Stichting Reprorecht int de reprorechtvergoeding voor het kopiëren uit publicaties en verdeelt deze onder de makers van die publicaties.

Contactgegevens Stichting Reprorecht

Contactgegevens

Telefoonnummer
0900 - 202 28 29
Internet
Reprorecht.nl
Contact met de Stichting Reprorecht

Taakomschrijving Stichting Reprorecht

Stichting Reprorecht is een auteursrechtenorganisatie. De stichting incasseert vergoedingen voor het gebruik van informatie uit boeken, tijdschriften, kranten en andere publicaties. Het gaat om publicaties met auteursrechtelijke bescherming. Vervolgens verdeelt zij die vergoedingen onder de makers en uitgevers van die publicaties. Zoals schrijvers, vertalers, fotografen en illustratoren.

Stichting Reprorecht int de vergoedingen bij overheidsinstellingen, bibliotheken, scholen en bedrijven. Het gaat daarbij om vergoedingen voor:

  • fotokopieën;
  • digitaal gebruik zoals scannen, e-mailen of printen.

Het College van Toezicht Auteursrechten (CvtA) ziet erop toe dat Stichting Reprorecht haar taken goed uitvoert.