Stichting RINIS

Stichting RINIS verzorgt digitale gegevensuitwisseling om de dienstverlening aan burgers en bedrijven mogelijk te maken.

Contactgegevens Stichting RINIS

Contactgegevens

Telefoonnummer
(020) 217 03 20
E-mailadres
info@rinis.nl
Internet
Stichting RINIS
Contact met Stichting RINIS

Bezoekadres

 • Van Heuven Goedhartlaan 1
 • 1181 KJ Amstelveen

Postadres

 • Postbus 2276
 • 1180 EG Amstelveen

Social media

Stichting RINIS is bereikbaar via LinkedIn.

Taakomschrijving RINIS

RINIS verzorgt namens publieke overheidsorganisaties digitale gegevensuitwisseling om de dienstverlening aan burgers en bedrijven mogelijk te maken. In Nederland en internationaal.

Deelnemers van RINIS zijn:

 • de Belastingdienst;
 • het Centraal Administratie Kantoor (CAK);
 • het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);
 • het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ);
 • de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO);
 • het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) / Logius;
 • het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV);
 • de Stichting Inlichtingenbureau, het sectorloket van gemeentelijke sociale diensten;
 • de Sociale Verzekeringsbank (SVB);
 • het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Stichting RINIS