Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB)

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB)  bevordert de kwaliteitszorg in de bouw.

Contactgegevens Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 307 03 57
Internet
TloKB
Contact met TloKB
Openingstijden
maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 16.00 uur; vrijdag 8.30 uur tot 15.00 uur.

Bezoekadres

  • NIWO-gebouw
  • Veraartlaan 10
  • 2288 GM Rijswijk

Taakomschrijving TloKB

De TloKB bevordert de kwaliteitszorg in de bouw. Daarnaast houdt de TloKB  zich bezig met erkende kwaliteitsverklaringen voor bouwproducten en certificaten voor het werken aan gasverbrandingsinstallaties. De TIoBK heeft deze taken overgenomen van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK).

De TloKB is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) zonder rechtspersoonlijkheid. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is verantwoordelijk voor het toezicht op de TloKB.

Stichting Bouwkwaliteit (SBK)