De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) in oprichting

De TloKB in oprichting (i.o.) is de voorloper van de TloKB. De TloKB bevordert de kwaliteitszorg in de bouw.

Contactgegevens Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) i.o.

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 307 03 57
Internet

Contact met TloKB i.o.

Bezoekadres

  • NIWO-gebouw
  • Veraartlaan 10
  • 2288 GM Rijswijk

Taakomschrijving TloKB

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) zonder rechtspersoonlijkheid. De TloKB bevordert de kwaliteitszorg in de bouw. Daarnaast houdt de TloKB  zich bezig met erkende kwaliteitsverklaringen voor bouwproducten en certificaten voor het werken aan gasverbrandingsinstallaties. De TIoBK neemt deze taken over van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK).

De TloKB in oprichting (i.o.) is de voorloper van de TloKB. De TloKB i.o. voert een aantal voorbereidende werkzaamheden uit tot de instelling van de TloKB formeel een feit is.

Stichting Bouwkwaliteit (SBK)