De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB)

De TloKB bevordert de kwaliteitszorg in de bouw.

Contactgegevens Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 307 03 57
Internet
TloKB
Contact met TloKB

Bezoekadres

  • NIWO-gebouw
  • Veraartlaan 10
  • 2288 GM Rijswijk

Postadres

  • Postbus 20011
  • 2500 EA Den Haag

Taakomschrijving TloKB

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) zonder rechtspersoonlijkheid. De TloKB bevordert de kwaliteitszorg in de bouw. Daarnaast houdt de TloKB  zich bezig met erkende kwaliteitsverklaringen voor bouwproducten en certificaten voor het werken aan gasverbrandingsinstallaties. De TIoBK neemt deze taken over van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK).

Stichting Bouwkwaliteit (SBK)