Veterinair Beroepscollege

Het Veterinair Beroepscollege behandelt beroepschriften tegen een uitspraak van het Veterinair Tuchtcollege.

Contactgegevens Veterinair Beroepscollege

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 378 54 42
Faxnummer
(070) 378 61 81
Internet
Homepage Veterinair Beroepscollege
Contact met het Veterinair Beroepscollege
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 16.00 uur.

Bezoekadres

  • Secretariaat
  • Bezuidenhoutseweg 73
  • 2594 AC Den Haag

Postadres

  • Postbus 90427
  • 2509 LK Den Haag

Taakomschrijving Veterinair Beroepscollege

Het Veterinair Beroepscollege behandelt beroepschriften die een beklaagde, klager of klachtambtenaar heeft ingediend tegen een uitspraak van het Veterinair Tuchtcollege (VTC). Het Veterinair Tuchtcollege behandelt klachten over diergeneeskundige zorg. Samen met het Veterinair Beroepscollege bewaakt het Veterinair Tuchtcollege de kwaliteit van diergeneeskundige zorg.

Veterinair Beroepscollege