Veterinair Beroepscollege

Het Veterinair Beroepscollege behandelt beroepschriften tegen een uitspraak van het Veterinair Tuchtcollege.

Contactgegevens Veterinair Beroepscollege

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 378 54 42
Faxnummer
Fax: (070) 378 61 81
Internet

Contact met Veterinair Tuchtcollege

Bezoekadres

  • Bezuidenhoutseweg 73
  • 2594 AC Den Haag

Postadres

  • Postbus 90427
  • 2509 LK Den Haag

Taakomschrijving Veterinair Beroepscollege

Het Veterinair Beroepscollege behandelt beroepschriften die een beklaagde, klager of klachtambtenaar heeft ingediend tegen een uitspraak van het Veterinair Tuchtcollege (VTC). Het Veterinair Tuchtcollege behandelt klachten over diergeneeskundige zorg. Samen met het Veterinair Beroepscollege bewaakt het Veterinair Tuchtcollege de kwaliteit van diergeneeskundige zorg.

Kaart

Veterinair Beroepscollege