Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van het leven van een dier. Wie dieren houdt, moet zich houden aan bepaalde regels in de omgang met deze dieren. Zo zijn er regels voor verzorging, huisvesting en het vervoer van dieren. Dierenmishandeling en –verwaarlozing zijn strafbaar. De Rijksoverheid controleert of eigenaren van dieren zich aan de regels voor dierenwelzijn houden.

Zie ook