Dierenmishandeling

De Rijksoverheid heeft regels gemaakt voor de omgang met dieren. Deze regels beschermen het welzijn en de gezondheid van dieren.

Dierenmishandeling verboden

Niemand mag een dier mishandelen. Niet alleen lichamelijk geweld tegen dieren is mishandeling, maar ook uithongering of verwaarlozing.

De rechter krijgt in de toekomst meer mogelijkheden om sneller en beter in te grijpen bij dierenmishandeling. Het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat hiervoor de Wet Dieren aanpassen.

Melden dierenmishandeling

U meldt dierenmishandeling of verwaarlozing bij meldpunt 144 Red een dier via telefoonnummer 144. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie behandelen de melding. Zij treden op tegen dierenmishandeling.

Heeft u het vermoeden dat de zorg voor landbouwhuisdieren niet goed is? Dan kunt u dit melden bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren.