Dierenmishandeling

De Rijksoverheid heeft regels gemaakt voor de omgang met dieren. Deze regels beschermen het welzijn en de gezondheid van dieren.

Dierenmishandeling verboden

Niemand mag een dier mishandelen. Niet alleen lichamelijk geweld tegen dieren is mishandeling, maar ook uithongering of verwaarlozing. Dat is strafbaar.

Vanaf 1 januari 2024 zijn er meer mogelijkheden om sneller en beter in te grijpen bij dierenmishandeling. En te voorkomen dat een dader opnieuw in de fout gaat.

Bij dierenmishandeling:

  • kunnen daders van dierenmishandeling een houdverbod krijgen. Een overtreder mag in die periode geen dieren houden. Bij ernstige dierenmishandeling is een levenslang houdverbod mogelijk;
  • kan een bedrijf, inrichting of locatie moeten sluiten die het welzijn van dieren in gevaar brengt;
  • kan het verbod voor deelname van dieren aan tentoonstellingen, wedstrijden of keuringen worden uitgebreid. Het gaat om dieren met een lichamelijke ingreep zonder medische noodzaak.

Melden dierenmishandeling

U meldt dierenmishandeling of verwaarlozing bij meldpunt 144 Red een dier via telefoonnummer 144. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie behandelen de melding. Zij pakken dierenmishandeling aan.

Heeft u het vermoeden dat de zorg voor landbouwhuisdieren niet goed is? Dan kunt u dit melden bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren.